Brandskyddsbeskrivningar

Brandskyddsbeskrivning

Boverkets byggregler (BBR) innehåller 9 kapitel, varav kapitel 5 om brandskydd utgör ca: 1/3. Då eld har hanterats av mänskligheten i tusentals år (på gott och ont) har man trots allt lärt sig en hel del hur eld fungerar. Stora delar av denna erfarenhet ligger till grund för allt brandskydd.
En brandskyddsbeskrivning ska ligga till grund för övriga konsulters projektering så att brandskyddet för det aktuella objektet ska bli rätt. Det är många olika faktorer som ger olika typer av brandkrav för olika typer av tänkt verksamhet i byggnaden. Vilken bärighet ska huset ha vid brand? Vilka krav på ytskikt ställer man i just detta hus? Vilka utförandeintyg / egenkontroller ska redovisas vid projektets slut? Det är bland annat detta en brandkonsult ska reda ut – innan man kommit för långt i byggplanerna. För visst är det skillnad på skyddsbehovet av en villa på en enslig tomt och ett höghus med restaurang högst upp!

Ju tidigare en brandkonsult kopplas in ju billigare blir det oftast.

Mitt mott är att jag ska leverera:
I rätt tid
till rätt pris och
med rätt nivå på handlingarna

Jag kan oftast leverera en Brandskyddsbeskrivning på några dagar när de är riktigt bråttom. Ser jag att min och din tidplan inte stämmer överens avstår jag hellre ett uppdrag än att komma för sent.

Brand - värden går upp i rök och hus brinner ner

En Brandskyddsdokumentation är slutdokumentet som talar om att så här är brandskyddet i byggnaden.