Styrelseuppdrag

Styrelseuppdrag Ordförandeklubba

Genom Styrelseakademin har jag gått följande kurser:
Rätt fokus i styrelsearbetet, 2016
Ökat fokus i styrelsearbetet – Ordförande, 2020
Ökat fokus i styrelsearbetet – Stratig, 2020

Certifierad ledamot

De uppdrag jag hitintills har haft och har är inom den ideella sektorn.
– Från 1989 till 2010 var jag medlem i Växjö stifts missionsråd varav 7 år som kassör och 7 år som ordförande.
– 2018 till nu är jag ordförande för Domsands Båtsällskap med 720 medlemmar och drygt 300 båtplatser i vår hamn.

Till detta kan läggas att jag har drivit denna firma i olika bolagsformer sedan 1984 och som mest hade jag 4 st anställda.

Att driva ett aktiebolag utan att ha ett aktivt styrelsearbete kan vara som att segla utan en spejare. Ja det låter drastiskt och jämförelsen kanske haltar något, men spejaren är den som ser framåt medan rorsman många gånger ser till att lösa den aktuella situationen med de närmaste vågorna. En styrelses uppgift är i första hand forumet för att blicka framåt, våga ta strategiska beslut.

Ägarna beslutar om den långsiktiga visionen – Vi ska ha 50 % av marknaden om 5 år, eller vi ska tjäna 13 % i vinst på omsättningen från och med nästa år. Alltså VART vi ska ta bolaget.

Styrelsen beslutar om VAD som skall göras får att uppnå kraven från ägarna. Styrelsens uppgift är också att tillsätta en Vd som kan uppnå ställda krav.
Ja, jag vet att styrelsen även har en kontrollerande funktion och allt ansvar man har men det får inte uppsluka tiden på styrelsemöten. Det arbetet bör man göra hemma vid skrivbordet.

Sen är det Vd:ns uppgift att lösa HUR. En styrelse kan och bör vara bollplank, men det är Vd och tjänstemännen som löser uppgiften. Styrelsen ger förutsättningar genom sina strategiska beslut. Köpa ett annat bolag, lägga ner en olönsam verksamhet, investera i nya maskiner etc.

Är man ägare, styrelseordförande och Vd, ja då sitter man onekligen på 3 stolar samtidigt. Bolaget blir mycket vitalare om man inte samtidigt är styrelseordförande och Vd. Men det är svårt att släppa kontrollen och att lämna över sitt livsverk till någon annan, men för företagets fortlevnad är det helt nödvändigt.

Jag är redo och öppen för några fler uppdrag i bolagsstyrelser. Kontakta mig så kan vi fundera tillsammans vad jag kan bidra med.