Kontrollansvarig K

Kontrollansvarig KA - Certifikat Behörighet K

Ja, för den invigde räcker det med certifikatet ovan. Men för dig som inte är i branschen kommer här en lite förklaring:

Vid de allra flesta bygglov kräver byggnadsnämnden att den som ska bygga (även kallad Byggherre, trots att det ibland är en dam) utser en Kontrollansvarig (KA). Vid mindre byggnationer räcker det med Behörighet N (Normal) medan vid större projekt kräver man Behörighet K (Komplicerad art). Jag är certifierad för Behörighet K. En av kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa Byggherren med att upprätta en kontrollplan som alla på bygget på olika sätt ska följa. Detta för att byggnaden ska bli minst så bra som lagen och föreskrifterna anger.

En Kontrollansvarig ska vara med på det tekniska samrådsmötet som Byggnadsnämnden kallar till. Där går man igenom ”bygget” med bland annat arbetets planering och organisation, avfallshantering, konstruktionsritningar, ovan nämnda kontrollplan mm. Där bestäms det även om och när Byggnadsnämnden ska göra ett platsbesök. När allt ser bar ut kan Byggnadsnämnden utfärda ett Startbesked som fastställer kontrollplanen och kan ställa upp olika villkor för start och vilka handlingar som ska lämnas in före beslut om Slutbesked kan utfärdas. Först därefter kan man i normalfallet ta byggnaden i bruk.

Med min bakgrund som:
• fukt-och mögelkonsult
• konstruktör
• brandkonsult
• upprättar bygglovhandlingar
• arbetsledare för ventilationsinstallationer

så kan byggherren vara trygg med att jag inte lämnar något åt slumpen. Att jag sen av somliga kan upplevas lite petig är bara bra för dig som Byggherre. Du vill ju ha ett bra hus, eller hur?

Välkommen att kontakta mig när du tänker bygga nytt, om eller till. Det spelar ingen roll om det är en villa, industrilokal, affär, köpcenter, kärnkraftverk eller annat komplext hus du behöver.

Ju tidigare i processen desto bättre.