Ekonomiutbildningar

Ekonomitavlan

Ekonomitavlan är ett utbildningsverktyg som kan användas för att i första hand ge en förståelse, bild, av vad bokföring är för något och hur bokföring generellt går till.

Grundbegrepp som Balansräkning och Resultaträkning förklaras och hur hänger årets vinst ihop med inkomster och utgifter?

Man kan använda ett färdigt kursmaterial eller anpassa det helt till din verksmanhet. Kort eller längre pass beroende på vilket resultat man vill att kursdeltagarna ska uppnå.

Ekonomitavlan är ett pedagogiskt verktyg som är till stor hjälp till de som är nya i en styrelse. Även nyttigt för de som startar eget företag, denna kurs kan vara en bra start.

Inga förkunskaper i bokföring krävs.