Energiberäkningar

Energiberäkning inför bygglov

Här är några parametrar man kan bolla med för att nå så låg energiförbrukning som möjligt. Givetvis kan man lägga mer krut på några delar och mindre på andra för att komma till det resultat man önskar.

  • Isoleringsmängd i golv, väggar respektive tak
  • Isoleringsförmågan hos fönster och dörrar
  • Fönsterarean
  • Inbyggda köldbryggor
  • Ev kyla
  • Fastighetsenergi (värmekablar, pumpar, motorer etc.)
  • Ventilationsanläggning
  • Värmeanläggningens effektivitet

Till slut får man ett värde som beroende av vilket energislag man tänker använda inte får överskridas av Boverkets krav.

Tillåten installerad effekt får inte heller överskridas vilket kan göra att man får ett mindre antal värmekällor att välja mellan.