Bemanning

Byggprojektering


Sedan 1980 har jag på sätt varit aktiv inom bygg. Några roller jag har haft:

Konstruktör

Brandskyddsprojektör

Fukt- o mögelkonsult

Bygglovs

Placeholder

Konstruktionsritningar

Exempel

Jag gör konstruktionshandlingar allt från avväxlingar när man vill ta bort en bärande vägg till 8 våningars bostadshus.

Ett vanligt objekt är arkitektritade villor ofta med speciallösningar.

  • Öppning i bärande vägg
  • Villor
  • Om- och tillbyggnad
  • Flerbostadshus